การเปลี่ยนรหัสผ่านที่ som777 ทำได้โดยเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นไปที่ เมนู 3 ขีด

ไปที่เมนู “โปรไฟล์”

เปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ฟอร์มด้านล่างนี้ ให้กรอกรหัสผ่านเดิมเข้าไปก่อน และตามด้วยรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง

กรอกเสร็จให้กดบันทึก